اپ ها مفید کاربردی و مورد علاقه ی شما بودند ؟
(41.37%) 12
بله عالی بودند
(31.03%) 9
بله خوب بودند
(27.58%) 8
متوسط بودند
(0%) 0
ضعیف بودند

تعداد شرکت کنندگان : 29